EMG en geleidingsonderzoek

EMG en geleidingsonderzoek

Het EMG onderzoek bestaat uit 2 delen:

  1. Geleidingsonderzoek: Meet de elektrische respons van spier-en zenuwweefsel op elektrische stimulatie. Kleine, korte schokken worden geleverd via oppervlakte elektroden aan de onderliggende zenuwen. De elektrische impuls wordt doorgegeven aan de zenuw en de daaruit voortvloeiende reactie in spieren en zenuwen wordt gemeten. Aan de hand van verschillende waarden kan gezien worden of er bepaalde problemen zijn van de zenuwen of spieren
  2. Naald – EMG: Hierbij wordt de spontane spier-elektrische activiteit gemeten. Een kleine, steriele, wegwerpnaald-elektrode wordt ingebracht via de huid in de spier om de elektrische activiteit in de spier te registreren, terwijl de patiënt in rust is en in milde en maximale contractie van de spier.

Deze test is belangrijk bij de diagnose van de spier- en zenuwaandoeningen